2017
May

2017 G2E Asia亞洲國際博彩盛會

富利遊戲FULI GAMING強勢進軍G2E Asia 2017亞洲國際娛樂展,今年以「Customize Your Dreams」為參展主軸,著重於娛樂平台服務,各項相關經驗深厚。 富利遊戲主打娛樂平台客製方案、第三方娛樂API串接服務,更完美整合各品牌與服務,FG以創新、實力與無窮經驗在G2E Asia 2017亞洲國際娛樂展中大放異彩。

go top